• Khởi nghiệp, khi nào?

    Khởi nghiệp, khi nào?

    Nói cho cùng, mỗi chúng ta phải có một công việc để kiếm sống, để sống, hoặc để người khác kiếm sống. Khởi nghiệp, làm cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn, vì bạn tạo ra công việc, tạo ra cơ hội cho chính mình và cho người khác kiếm sống, và sống. » Xem thêm...

  • Xuất hiện trong hồ sơ Panama có bình thường?

    Xuất hiện trong hồ sơ Panama có bình thường?

    Trao đổi với ĐTCK, Luật sư Hồ Hữu Hoành nhấn mạnh, ngay khi dự định thành lập doanh nghiệp tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có chính sách thu thuế phí thấp hoặc bằng không, về bản chất người ta đã có ý niệm rất rõ ràng về việc thu lợi lớn do không phải nộp thuế nhiều hoặc không nộp thuế. » Xem thêm...