Dữ liệu Chuyên Môn

 • Tư vấn Franchise

  Tư vấn Franchise

  Với sự ra đời của Luật Thương mại 2005, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 và Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006, nhìn chung hệ thống văn bản pháp luật quản lý

  Xem thêm...

 • Đào tạo chuyên gia Franchise

  Đào tạo chuyên gia Franchise

  Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả

  Xem thêm...

 • Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả

  Xem thêm...

 • Bản quyền-Nhãn hiệu

  Bản quyền-Nhãn hiệu

  Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả

  Xem thêm...