KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

Một số khách hàng mà VietFranchise đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn:

 

-       Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hoa Hướng Dương

 

-       Công ty Cổ phần Gia Thịnh Phát

 

-       Công ty Cổ phần Lavifood

 

-       Công ty TNHH Adidas Vietnam

 

-       Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Skygen

 

-       Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mầm Xanh

 

-       Công ty TNHH Business Coaching Asia

 

-       Công ty TNHH BNI Vietnam

 

-       Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát

 

-       Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nam

 

-       Doanh nghiệp tư nhân Hà Nam

 

-       Công ty TNHH Biển Đức

 

-       Công ty TNHH Asia Franchise

 

-       Công ty Cổ phần Chewy Junoir

 

-       Công ty TNHH Guru

 

-       Công ty TNHH MissFitness

 

-       Công ty TNHH Curve Vietnam

 

-       Công ty Cổ phần Nutrifort

 

* Liên hệ VietFranchise:

 

- Luật sư Hồ Hữu Hoành: 0908 519 605

- Tel: (08) 2204 5186

- Email: vietfranchise@outlook.com

Các tin tức khác