Phóng sự: Phát triển mô hình nhượng quyền tại Việt Nam

Tháng 9/2015, VTC10 đã thực hiện một phóng sự về tình hình kinh doanh nhượng quyền tại Việt Nam. Nhà đài đã thực hiện phỏng vấn một số doanh nghiệp, chuyên gia...trong đó có luật sư Hoành về hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam.

 


Nguồn: kênh Youtube của VTC10

Các tin tức khác