Slide tài liệu về xây dựng hệ thống franchise

 

Tổng hợp một số kiến thức cơ bản về xây dựng hệ thống nhượng quyền thương mại, do Luật sư Hoành soạn thảo, trình bày trong các khóa tập huấn về nhượng quyền.

 

Link tải tài liệu: http://www.4shared.com/office/a2gpW4YIce/xaydunghethongfranchise.html

Các tin tức khác