Slide vê Hợp đồng franchise

 

Slide giới thiệu về một số nội dung cơ bản về hợp đồng nhượng quyền, do Luật sư Hoành soạn thảo và trình bày trong các khóa tư vấn - huấn luyện.

 

Link tải tài liệu: http://www.4shared.com/office/pgsAVSLIce/HOPDONGFRANCHISE2016.html

 

VietFranchise

 

 

Các tin tức khác