Tọa đàm về nhượng quyền thương mại

Luật sư Hồ Hữu Hoành tham gia trao đổi tại buổi Tọa đàm: Nhượng quyền thương mại - Phương thức kinh doanh hiện đại, do Đài Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức.

 

Phần 1

 


 

Phần 2

 


 

 

Phần 3

 


Các tin tức khác