logo_vf2.
horeca_business_school.

Cẩm nang Nhượng quyền #5: Phân biệt Nhượng quyền với hoạt động đại lý phân phối

Tuy có nhiều điểm giống nhau của cả hai loại hình như chúng đều rất phát triển trong lĩnh vực phân phối sản phẩm, ngoài ra, mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong hai loại quan hệ không phải là quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về mặt tổ chức và tư cách pháp lý. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng có rất nhiều điểm khác biệt:

          Thứ nhất, về quyền sở hữu đối với tài sản là đối tượng của hợp đồng, trong quan hệ đại lý mặc dù khi thực hiện hợp đồng thì hàng hóa do bên đại lý chiếm hữu nhưng thực tế quyền sở hữu vẫn thuộc về bên giao đại lý. Đây là một quy định cứng của pháp luật bất kể các bên trong quan hệ đại lý có thỏa thuận như thế nào đi chăng nữa. Trong khi đó, trong quan hệ NQTM, các bên là các chủ thể độc lập và hàng hóa của bên nào sản xuất, kinh doanh thì thuộc quyền sở hữu của bên đó và bên sở hữu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hàng hóa của mình.

          Thứ hai, đối tượng trong hợp đồng đại lý là hàng hóa, dịch vụ trong khi đối tượng của hợp đồng NQTM là các quyền thương mại gắn với các yếu tố như nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh,

          Thứ ba, mối quan hệ giữa các bên trong quan hệ NQTM là quan hệ gắn bó chặt chẽ, lâu dài. Trong đó, bên nhượng quyền có nghĩa vụ hướng dẫn, trợ giúp bên nhận quyền trong suốt quá trình hoạt động còn bên nhận quyền phải tuân thủ các tiêu chuẩn, yêu cầu của bên nhượng quyền đặt ra. Trong khi, trong quan hệ đại lý bên nhận đại lý chỉ đóng vai trò là người phân phối hàng hóa còn cách thức phân phối, trang trí, quảng cáo họ không phải chịu sự ràng buộc từ phía bên giao đại lý.

          Thứ tư, trong quan hệ đại lý thương mại bên nhận đại lý không phải trả khoản phí nào cho bên giao đại lý, không chỉ vậy, trong suốt quá trình kinh doanh, bên nhận đại lý còn được hưởng thù lao do bên giao đại lý trả cho hoạt động kinh doanh của mình. Ngược lại, bên nhận quyền trong quan hệ NQTM muốn tham gia hệ thống nhượng quyền phải trả cho bên nhượng quyền một khoản phí gọi là phí nhượng quyền.

Tóm tắt nhận biết giữa NQTM với hoạt động đại lý

phan_biet_nhuong_quyen_vs_dai_ly_phan_phoiphan_biet_nhuong_quyen_vs_dai_ly_phan_phoi_v2

Trích từ "Tài liệu bồi dưỡng tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 tại TP. HCM"

Nguồn: LS. Hồ Hữu Hoành

 


CONTACT US

VIET FRANCHISE

A member of FNB DIRECTOR - HoReCa Management

 

83 Nguyen Van Troi Apartment, Phu Nhuan Dist.,
Hochiminh City, Vietnam

 

Hotline: +84 903 132 508

Email: hello@fnbdirector.com

 
FOLLOW US

Viet Franchise @Copyright 2023